Najnovšie galérie podľa kategórie

Najnovšia galéria podľa fotoslužby.

Som rád, že ste navštívili časť venovanú fotovýletom či workshopom, zameraných na fotografovanie vysokohorskej fauny a flóry. Počas posledných niekoľkých rokov som strávil množstvo času v slovenských horách, na ich hrebeňoch, či v dolinách pri pozorovaní zvierat. Sústredil som sa hlavne na 2 slovenské endemity a to kamzíka a svišťa. Kamenité trávnaté svahy nad hranicou kosodreviny obýva svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris ). Svišť je veľmi spoločenský a žije…